Jason Elizondo Pinkeye
Jason Elizondo Pink eye
Jason Elizondo Pinkeye
Jason Elizondo Pinkeye
Jason Elizondo Pinkeye

Pinkeye

2017

Inkjet prints

24 X 15.5 in.

Photographed by Payton Hoang

 

© 2018 Copyright | Jason Elizondo | All Rights Reserved